WalletDong hoạt động thế nào?

Nhập hồ sơ trực tuyến

Sau khi có thông tin của khách hàng, sử dụng thuật toán tìm và gợi ý các gói vay và đề xuất phù hợp. Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng, nhanh và tốc độ nữa.

Cung cấp gói vay phù hợp

Chỉ trong thời gian ngắn WalletDong sẽ lọc và đề xuất từ những tổ chức tài chính tốt nhất của Việt Nam cấp khoản vay với các yêu cầu riêng. Tất nhiên đều uy tín.

Nhận tiền qua tài khoản

Khi hồ sơ được thông qua, số tiền giải ngân sẽ được nhận tiện lợi qua tài khoản ngân hàng của bạn. An toàn và uy tín.

Bạn có đáp ứng các điều kiện sau:

Nhận tiền