CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Thu thập dữ liệu qua các cách:

 • Khách hàng điền vào Đơn Đăng Ký
 • Các tổ chức tín dụng;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ thu hồi nợ;
 • Cơ quan nhà nước;
 • Các hệ thống được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ phòng chống gian lận, phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố;
 • Cookies

Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

 • Giấy tờ tùy thân/dữ liệu cơ bản của Cá Nhân như họ tên, họ, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giới tính, ảnh.
 • Thông tin về giấy tờ tùy thân của Cá Nhân như mã số, ngày cấp, nơi cấp, bản sao giấy tờ.
 • Thông tin tài khoản ngân hàng
  Thông tin liên lạc chi tiết Cá Nhân: nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (e-mail))

Mục đích thu thập

 • Xác thực danh tính của Cá Nhân;
 • ký kết và thực hiện thỏa thuận cung cấp Dịch Vụ
 • Đánh giá khả năng thánh toán của Cá Nhân
 • Phòng ngừa các trường hợp gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố
 • Thực hiện một hành động; thu hồi nợ
 • Xử lý các khiếu nại của Cá Nhân; tạo ra sổ đăng ký khiếu nại;
 • Nghiên cứu và thống kê; nâng cao chất lượng/hiệu quả cho việc cung cấp dịch vụ của Công Ty;
 • Tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật hiện hành; cung cấp phản hồi cho các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tạo và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng/khách hàng tiềm năng.

Bảo mật dữ liệu cá nhân

 • Mã hóa Dữ Liệu Cá Nhân; đảm bảo những người có thẩm quyền hợp lệ thuộc diện cần-phải-biết các thông tin ấy mới có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân và các thiết bị; đảm bảo về bảo vệ hệ thống xử lý, máy chủ cung cấp dữ liệu, các thiết bị khác cũng như các cơ sở, nơi đặt tất cả những thiết bị.
 • Bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân như mật khẩu không ngắn hơn 8 chữ số và chứa ít nhất một chữ cái in hoa và một ký hiệu số); không chia sẻ mật khẩu và thông tin khác được gửi cho bạn với bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả các thành viên trong gia đình, vợ/chồng, bạn bè, vv.);
 • Website Công Ty có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác. Nếu Cá Nhân nhấp vào các đường liên kết ấy, Cá Nhân sẽ được điều hướng đến trang web của bên thứ ba. Công Ty muốn khuyên người sử dụng phải xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà khách hàng viếng thăm. Công Ty không có kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.